Hanke
Utvecklingsprojekt - 12624

Byggnadsvårdscentrum-Perinnerakentamiskeskus Kuggom

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

30.09.2015 - 30.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Inom ramen för projektet utvecklas ett byggnadsvårdscenter i den nedlagda Kuggomskolans fastigheter. Projektet skall identifiera och utveckla koncept för dokumentering, bevarande och förmedling av kunskap i anknytning till byggnadsvård. Byggnadsvårdscentret utvecklas för att betjäna och fungera som mötesplats för såväl amatörbyggnadsvårdare som professionella byggnadsvårdare. Målsättningen är att uppnå en kontinuerlig verksamhet som fortgår efter projektperioden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12624

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt