Projekt
Utvecklingsprojekt - 12624

Byggnadsvårdscentrum-Perinnerakentamiskeskus Kuggom

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

01.10.2015 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Inom ramen för projektet utvecklas ett byggnadsvårdscenter i den nedlagda Kuggomskolans fastigheter. Projektet skall identifiera och utveckla koncept för dokumentering, bevarande och förmedling av kunskap i anknytning till byggnadsvård. Byggnadsvårdscentret utvecklas för att betjäna och fungera som mötesplats för såväl amatörbyggnadsvårdare som professionella byggnadsvårdare. Målsättningen är att uppnå en kontinuerlig verksamhet som fortgår efter projektperioden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12624

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner