Projekt
Utvecklingsprojekt - 97734

Bystränder i Kimitoön – Kylärannat Kemiönsaarella

Finska Hushållningssällskapet rf

01.06.2019 - 10.02.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Under åren 2016 - 2017 genomfördes med bra resultat ett projekt - Bystränder i skärgården - för Pargas bystränder. Erfarenheten av det projektet är att behovet av information och råd för utvecklande och skötsel av stränder, liksom för hela strandmiljöer, är överraskande stort. Det skulle nu vara viktigt att kunna överföra den framtagna planeringsmetoden också till lokala objekt i Kimitoöns kommun med hjälp av en jordnära och praktiskt orienterad handledning. Projekttiden är 1.6.2019 - 30.4.2020. Den beräknade arbetstiden är ca 4,5 månader. Den huvudsakliga målgruppen och nyttohavarna är såväl permanent bosatta som fritidsboare och turister. Projektområdet omfattar huvudöarna i Kimitoön, där det kartläggas totalt ca 10 bystränder. Där till erbjuds det rådgivning för skötsel av områden. Som resultat av projektet sammanställs en tvåspråkig utredning i tabellform över läget och målsättningarna för projektområdets strandområden samt förslag med anvisningsmaterial till åtgärder för bystränderna. Under projektets gång uppgörs också miljöutvecklingsplaner för åtminstone fyra objekt på projektområdet. En målsättning är att aktivera byarna påbörja konkreta åtgärder. För det görs förslag till projektansökningar för fortsättningar och som kan utnyttjas också gällande andra bystränder. Projektets samarbetspartner, Kimitoöns kommun, ställer sig positiv till att projektet förverkligas. Därtill har fyra stränder redan visat intresse. Leader-aktionsgruppen är en viktig samarbetspart, liksom också bl.a. Varsinais-Suomen Kylät ry - Egentliga Finlands Byar rf., samt SAAVI- spetsprojektet för vatten- och havsvård/NTM-central 2018-2019. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97734

Startdatum

01.06.2019

Slutdatum

10.02.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner