Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 229835

Byte av snöscoter

Nätservice R. Öhman

05.01.2023 - 31.05.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Byte av snöscoter från 2-takt till 4-takt. Bränsleåtgången hälften mindre. Minskat utsläpp och förmånligare användning av fordon i arbetet.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

229835

Startdatum

05.01.2023

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner