Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 212148

Byte till mera miljövänlig och energieffektiv motor

Björkbacken

07.11.2022 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Byte till mera miljövänlig och energieffektiv 4-takts utombordsmotor med mindre utsläpp, lägre bränsleförbrukning och oljeläckage. Den tilltänkta motorn har samma effekt tidigare (50 hk) och är mera än 20 år nyare.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

212148

Startdatum

07.11.2022

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner