Hanke
Utvecklingsprojekt - 108748

CIRCLE Leader-verkosto

Kantri ry

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on kansainvälinen tiedon, osaamisen ja kokemuksen vaihtoon pyrkivä Leader-hanke, jossa on vahva paikallinen osuus. Tavoitteena on kiertotalouteen liittyvien verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen kotimaassa, erityisesti Kantrin alueella. Kansainvälisten verkostojen rakentaminen ja tietotaidon vahvistaminen. Parhaiden käytäntöjen välittäminen molempiin suuntiin ja kansainvälisyyden edistäminen Kantrin aluella.Kestävän kylä- ja paikallistoiminnan edistäminen. Yhteistyön vahvistaminen paikallis- ja aluetasolla. Hanke alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Kv-yhteyksissä hankkeesta käytetään nimeä CIRCLE Leader Network. Kumppanit: LEADER Skånes Ess, Ruotsi LEADER Sydöstra Skåne, Ruotsi LAG LEADER Regioun Mëllerdall, Luxembourg Paikallisia kumppaneita ovat Pirkan Kylät, Ekokumppanit, Verte/ECO3 ja MTK

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108748

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Internationell

Erityistavoite

3

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Internationell/Internationalisering
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt