Projekt
Utvecklingsprojekt - 49143

Cirkulär ekonomi i syd

Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

06.06.2017 - 01.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Utföra en kartläggning av vilka material om lämpar sig för produktion av bioenergi. Utredningen har som syfte att se vilka förutsättningar det finns för att skapa en hållbar utveckling av den cirkulära ekonomin i nejden. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en bärande ekonomi på området Björnön. Området har fungerande hamnverksamhet, och en infrastruktur som gynnar företagsetableringar. Projektet genomförs i samarbete med Pohjolan Voima och Kristinestads stad

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49143

Startdatum

06.06.2017

Slutdatum

01.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner