Hanke
Utvecklingsprojekt - 167292

Cirkulär växthusekonomi (VattRe)

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.08.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

I tidigare växthusprojekt (ÖSP) har det visat sig finnas behov för ett fokuserat växthusprojekt med miljöförbättrande åtgärder som huvudtema. Det nya VattRe-projektet fokuserar på förbättrad vattenhantering för att minska miljöbelastningen från växthusproduktionen. VattRe-projektets mål är att minska den österbottniska växthusproduktionens miljöbelastning genom förbättrad vattenhantering vilket inkluderar vattenrecirkulering eller vattenrening samt precisionsbevattning. Målsättningen nås genom konkreta åtgärder som inbegriper praktiska försök och utvärdering av olika system och metoder för vattenrecirkulering och vattenrening i samarbete med kommersiella odlare. Projektet strävar efter att hitta realistiska alternativ för hantering av växthusens överskottsvatten genom antingen recirkulering eller rening. Med realistiska alternativ menas metoder och system som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbara och där de specifika utmaningar som finns i Österbotten har tagits i beaktande. Detta betyder att bl.a. råvattenkvaliteten, olika växthustyper och kostnader ska beaktas. VattRe-projektets främsta och viktigaste målgrupp är de svensk- och finskspråkiga växthusodlarna i Österbotten. Projektet samarbetar med hela växthusklustrets olika aktörer och experter inom området samt företag som erbjuder olika lösningar för vattenrecirkulering och vattenrening. Webbplatsen Växtkraft (https://vakra.fi/) kan redan från projektstart fungera som informationskanal och materialbank. VattRe-projektet kan även bygga på, samarbeta med och komplettera avslutade och pågående växthusprojekt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167292

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

grönsaksodling
miljö
vattenvård
växthusproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt