Hanke
Utvecklingsprojekt - 29988

CLT:n hyödyntämisen arvoketjun selvittäminen

CLT Finland Oy

01.08.2016 - 30.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

CLT:n hyödyntämisen arvoketjun selvittäminen ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Järviseudun alueen sidosryhmäverkostossa. Hankkeessa selvitetään CLT-levyn erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja siihen liittyvien oheisliiketoimintojen kehittämismahdollisuuksia myöhempien jatkokehityshankkeiden ja yritysten kehittämistyön pohjaksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29988

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt