Projekt
Utvecklingsprojekt - 29988

CLT:n hyödyntämisen arvoketjun selvittäminen

CLT Finland Oy

01.08.2016 - 30.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

CLT:n hyödyntämisen arvoketjun selvittäminen ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Järviseudun alueen sidosryhmäverkostossa. Hankkeessa selvitetään CLT-levyn erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja siihen liittyvien oheisliiketoimintojen kehittämismahdollisuuksia myöhempien jatkokehityshankkeiden ja yritysten kehittämistyön pohjaksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29988

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

30.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner