Projekt
Utvecklingsprojekt - 49991

Coastal and Dune Management

Porin kaupunki

30.09.2017 - 27.03.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yyterin Sannat ovat Etelä-Suomen laajin yhtenäinen dyynialue ja se on jo vuosikymmeniä ollut tunnettu valtakunnallisesti merkittävänä virkistyskohteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt dyynialueen merkittävät luontoarvot sekä dyynien pitkään jatkunut kuluminen ja kasvipeitteen vaurioituminen liiallisen virkistyskäytön seurauksena. 2000-luvulla Yyterin rantojen ongelmaksi on myös noussut Itämeren rehevöitymisestä johtuva levien ja vesikasvien runsastuminen. Dyynialueen lähellä sijaitseva lietealue on pitkään tunnettu kansallisestikin yhtenä arvokkaimmista lintualueista ja sen virkistyskäyttö on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti Porin kaupungin ympäristöviraston rakennettua alueelle uuden luontoreitin, jossa on varustuksena lankonkeja, luontotorneja ja -lavoja. Aluetta uhkaa kuitenkin ruovikoituminen. Hanke on kansainvälinen Leader-hanke, jossa eri osapuolina ovat Porin kaupungin (päävastuutaho) lisäksi kumppanit Latviasta, Pohjois-Irlannista ja Virosta. Hankkeen aikana eri osapuolten edustajat vierailevat toistensa luona perehtymässä paikallisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä osallistuvat ko. toimenpiteisiin. Hanke tuottaa konkreettista tietoa hoitotoimien vaikutuksesta dyyniluontoon sekä ravinteiden hallinnasta Yyterin rantavyöhykkeellä. Dyynien hoidosta Suomessa saatuja tietoja välitetään muille hankkeen kumppaneille. Suomessa ei ole juurikaan kokemusta rantaan ajautuneen levän keräämisestä ja sen jatkokäytön tutkimisesta. Ulkomaisten kumppanien kokemuksien kautta haetaan asiasta lisätietoa. Hankkeessa dyynien kasvillisuuden elinvoimasuutta parannetaan kylvämällä ja istuttamalla rantavehnää kohtiin, joilta se on hävinnyt. Dyynialueen pohjoispäähän kerääntyvää irtonaista vesikasvillisuutta poistetaan ja alueelle tuodaan uutta hiekkaa. Dyynialueen eteläpäässä lietteiden alueella kehitetään tehokkaita ruovikontorjuntamenetelmiä ja alueelta tehdään maastomalli helpottamaan tulevia hoitotoimia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

49991

Startdatum

30.09.2017

Slutdatum

27.03.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner