Projekt
Utvecklingsprojekt - 75974

Coastal Bootcamp – Matkailun yhteistyön kehittämishanke Lounais-Suomen rannikkoalueella 2018 – 2021

Yrityssalo Oy

01.10.2018 - 24.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailuala on poikkeuksellisen voimakkaassa kasvussa ja muuttuva maailma tarjoaa mahdollisuuksia uusien matkailijaryhmien houkuttelemiseksi. Uudet matkailijaryhmät ovat elämyshakuisia, teknologinen kehitys on nopeaa ja palveluntuottajayritykset usein pieniä. Matkailun kasvubuumin johdosta Lapissa ja pääkaupunkiseudulla on useita merkittäviä kiinteistöhankkeita. Näillä alueilla on runsaasti isoja toimijoita, joilla on mahdollisuus investoida ja toimia globaalisti. Luontoon liittyvästä matkailusta on tulossa todella suuri ilmiö, jossa saaristo- ja rannikkoalueella on mahdollisuus menestyä. Haasteena tässä kuitenkin on se, että luonto- ja saaristomatkailun alue on hajanainen, suurin osa toimijoista pieniä mikroyrityksiä ja itse luonto haavoittuvainen. Tällä yhteistyöhankkeella pureudutaan maaseutualueen pienten yritysten kasvun esteisiin ja haasteisiin, kannustetaan yritysjoukkoja yhteistyöhön sekä tiiviiseen kumppanuuteen. Alueiden elämyspotentiaalia kehitetään uusia teemareittejä ideoiden. Kohderyhmää kannustetaan hyödyntämään digitalisaation mahdollisuudet yritysten arjessa. Uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja hyödyntäen tuotetaan tietoa kohderyhmän tarpeisiin matkailun trendeistä. Kohderyhmää kannustetaan kasvuun ja tuotetaan investointien päätöksenteon tueksi matkailun ennakointi- ja tilastotietoa. Kohderyhmää tuetaan ja sparrataan entistä kannattavampaan yritystoimintaan, joka mitä suurimmalla todennäköisyydellä johtaa kasvuyrittäjyyteen, uusien liiketoimintamallien syntymiseen ja joilla on aluetaloudellisia vaikutuksia. Kestävän matkailun kannalta kasvun mahdollisia haitallisia luonto- ja kulttuuriarvoja ehkäistään ennakoivasti. Hankkeen kaikissa toiminnoissa keskiössä on alueellinen yhteistyö, jota kehittäjät tekevät esimerkinomaisesti ja maaseudun pienten yritysten lähtökohtiin perustuen. Hanke ei liity mitenkään alueiden matkailumarkkinointiin tai myynninedistämiseen ja hankkeessa toimenpiteet kohdistetaan aina yritysjoukolle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75974

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

24.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner