Projekt
Utvecklingsprojekt - 116336

CULTCRAFT

Kvarnen samkommun

01.03.2020 - 28.06.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet CULTCRAFT kartlägger modeller och koncept för hur man i Europa har skapat och utvecklat kulturella rutter (cultural routes). Projektet ska utreda och erhålla kunskap i hur dessa kulturella rutter administreras och certifieras via Europarådet. Utöver administrering och certifiering vill projektet CULTCRAFT utreda hur dessa rutter fungerar helt praktiskt. Målsättningen är även att man i projektet CULTCRAFT skapar en österbottnisk projektgrupp som består av representanter för kulturen och besöksnäringen i Österbotten. En del av av projektgruppens deltagare kommer att tillsammans med projektledaren delta i den av Europarådet arrangerade årliga "Annual Advisory Forum" som år 2020 hålls på Kreta. Under konferensen, som räcker 2 dagar, diskuteras trender och utmaningarna som gäller för kulturella rutter i Europa och konferensen fungerar även som plattform för erfarenhetsutbyte, kontakter och nätverk. Projektledaren kommer ytterligare, att tillsammans med 1-2 representanter för de österbottniska kulturorganisationerna och besöksnäringen, att delta i en 2 dagars seminarium som arrangeras av Europeiska institutet för kulturella rutter (European Institute for Cultural Routes, https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about-the-eicr). Under seminariet får deltagarna lära sig hur certifieringsprocessen fungerar och hur man ansöker om certifiering. Vidare presenteras även kulturella rutter i Europa och man kommer i kontakt med europeiska organisationer som är verksamma inom dessa rutter. Projektets målsättning är att projektgruppen ska samla kunskap, kompetens, information och kontakter som gör det möjligt att skapa ett gemensamt europeiskt samarbetsnätverk som resulterar i ett nytt samarbetsprojekt. Projektets målgrupp är personer, föreningar och organisationer som är verksamma inom kulturen och besöksnäringen i projektområdet och som nyttohavare finns hela Österbotten och Finland ifall man lyckas skapa kulturella rutter som lockar besökare från när och fjärran.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

116336

Startdatum

01.03.2020

Slutdatum

28.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner