Projekt
Utvecklingsprojekt - 203596

DataSato – datan ketterä hallinta työkoneista ja palveluista liiketoimintaan

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

DataSato-hanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Uudenmaan maakuntien alueilla ja kehittää maatalouden alkutuotannon liiketoimintakykyä, muutosjoustavuutta ja kestävää kehitystä oman tilan dataa hyödyntämällä. Päätavoite on edistää viljelijöiden kyvykkyyttä hyödyntää työkoneista ja palveluista saatavaa dataa ketterästi liiketoiminnassaan. Hankkeessa demonstroidaan holistinen ekosysteemi ja esitellään maatilojen dataan ja datavirtoihin perustuvaa arvonmuodostusta. Hankkeessa osoitetaan, kuinka eri IT-järjestelmiin siiloutunut maatilan data saadaan laitteista, koneista ja palveluista viljelijän hallitsemaan datavarastoon ja sieltä monikäyttöisesti osaksi tuotannon ja tuotteiden arvoketjua. Hankkeessa demonstroidaan maatilayrittäjien tarpeisiin liittyviä digitaalisia palveluita. Näissä datavirrat saadaan datan syntypaikasta hyödylliseksi tiedoksi joko päätöksentekoon tai tuotteen kaupallista arvoa kasvattamaan. Tämä mahdollistaa uusia liiketoimintoja sekä viljelijöille, että yrityksille. Työskentelyn lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys. Maatilayrittäjät ja urakoitsijat ovat määrittämässä ja kokeilemassa liiketoimintamallien arvoketjuja ja niiden tietovirtoja, (työkone)datalähteitä, tiedonsiirtoa viljelijän datavarastoon, datan hallinnan sääntöjä ja kyberturvallisuutta. Hanke tukeutuu EU:n datastrategiaan ja säädöksiin eurooppalaisten arvojen mukaisesta datataloudesta ja teknologian osalta muun muassa ISOBUS EFDI-standardiin ja meneillään olevaan GAIA-X - standardointityöhön eurooppalaisten data-avaruuksien toteuttamiseen. Innovaatioryhmä: Centria-ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Luonnonvarakeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Yield Systems Oy, GrainSense Oy, CrossControl Oy, Junkkari Oy, Cinia Oy, Sampo- Rosenlew Oy, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Niemelän tila (Kokkola), Verkatakkilan tila (Vihti), Räihän tila (Koskenpää) ja Lahti-Kallion tila (Karstula), Kotilan ja Annalan tila (Toholampi)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Projektnummer

203596

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner