Projekt
Utvecklingsprojekt - 260554

Datatalouskasvattamo

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tehtävänä on luoda TKI-toimijoiden yhteistyöllä maataloussektorin datataloutta edistävä kansallinen Datatalouskasvattamo osaamiskeskittymä, joka uudistaa maaseudun taloutta ja nopeuttaa siinä tarvittavien digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöön ottamista. Datatalouskasvattamo verkostoineen synnyttää uutta liiketoimintaa erityisesti alan pk-sektorin yrityksiin (ml. maatilat ja mikroyritykset). Tähän päästään reiluun datatalouteen perustuvien aloitteiden ja kokeilujen kautta. Yritysten tuottama data on ollut paljolti suurien globaalien alustatoimijoiden yksinoikeus. Pienemmillä yrityksillä ei ole ollut osaamista hyötyä datatalousmarkkinoista. Yhteisten pelisääntöjen ja ansaintamallien puute on jarruttanut uusien dataa hyödyntävien innovaatioiden ja sovellusten syntyä. Eurooppalaiset yhteiskunnat ovat toteuttamassa uusia datayhteistoimintaa mahdollistavia verkottuneen datanhallinnan infrastruktuureja, ns. data-avaruuksia, joiden pelisäännöt nojaavat uusiin EU-säädöksiin. Tämä kehitys avaa pienille dataa omistaville toimijoille, sekä dataan pohjautuvia sovelluksia kehittäville yrityksille uudet, datan omistajan kannalta reilut ja luotettavat, yhteisillä pelisäännöillä toimivat datan vaihdannan palvelumekanismit. Datatalouskasvattamon toimintaan osallistuvat yritykset ja datapalveluiden loppukäyttäjät oppivat tunnistamaan omaan ja yhteisölliseen dataan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksiaan. Ne oppivat kehittämään uutta datatalousliiketoimintaa ja ottamaan käyttöön uudet data-avaruuksien tarjoamat datanvälityspalvelut. Keinona käytetään hankkeessa toteutettuja demonstraatioita ja hankkeen aikana syntynyttä uutta osaamista. Toiminnassa kertynyttä osaamista ja uusinta tutkimustietoa jalostetaan hankkeen toteuttajien kesken ja sitä jaetaan koko toimialalle (mm. yritykset, hallinto, neuvontaorganisaatiot, koko AKIS-verkosto). Hankkeen tulokset ovat toimialariippumattomia eli täysin skaalautuvia.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260554

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av gårdar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO2

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner