Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84413

Defibrillaattorit kyliin – Kyläturvallisuuden edistäminen

Sodankylän kunta

30.11.2018 - 14.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Defibrillaattorit kyliin - kyläturvallisuuden edistäminen -hankkeen päätavoitteena on hankkia hankkeessa mukana oleville kylille defibrillaattorit sekä edistää kyläturvallisuutta järjestämällä kylissä asuville defibrillaattorien käyttökoulutusta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää myös kylien vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Hankkeessa jälkeen on tarkoitus luoda kyläturvallisuuden edistämisen toimintamalleja ja käytänteitä osana kunnan turvallisuussuunnittelua. Hanke toteutetaan 1.12.2018-30.6.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 13 494,00 euroa. Hanketta hallinnoi Sodankylän kunta ja muut hankkeessa mukanaolevat tahot ovat Moskuvaaran kyläseura ry., Riipin kyläyhdistys ry., Sassalin Kyläseura ry., Seipäjärven kyläyhdistys ry., Syväjärven kyläseura ry. ja Lokan kyläyhdistys ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84413

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

14.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt