Hanke
Utveckling - 98254

Demokrati med film i skärgården

SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf

31.08.2019 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om och påverkan i lokalsamhället med hjälp av kunskaper kring film och filmskapande samt kreativitet. Detta sker genom skapande, diskussioner och reflektioner med film och media som redskap på workshops och läger samt genom utveckling av metoden film as a summerjob.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

98254

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt