Projekt
Utveckling - 98254

Demokrati med film i skärgården

SKUNK- skärgårdsungdomarnas intresseorganisation rf

01.09.2019 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om och påverkan i lokalsamhället med hjälp av kunskaper kring film och filmskapande samt kreativitet. Detta sker genom skapande, diskussioner och reflektioner med film och media som redskap på workshops och läger samt genom utveckling av metoden film as a summerjob.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

98254

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner