Hanke
Utvecklingsprojekt - 50453

Den Österbottniska drogförebyggande modellen

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

01.03.2018 - 23.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Den Österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt regionalt projekt för att utveckla en modell som grund för föreyggande arbete. Genom projektet skapas en modell som skapar en klar struktur över hur rusmedelsförebyggande arbetet sköts över tid. Genom modellen kan rusmedelsförebyggande insatser harmonieras och säkerställer att så många ungdomar som möjligt får ta del av adekvata och eidensbaserade rusmedelsförebyggande insatser. Projektarbetaren utför inte det rusmedelsförebyggande arbetet, utan skapar förutsättningarna för att det görs och så effektivt som möjligt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

50453

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

23.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt