Projekt
Utvecklingsprojekt - 108568

Destination Joroinen

Visit Joroinen ry

31.12.2019 - 17.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Destination Joroinen on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on aktivoida kuntamme eri tahot, yhteistyössä kehittämään paikallisia palveluja vastaamaan nykypäivän matkailun tarpeisiin. Järvi-Suomen alueen kysyntä matkakohteena on kasvussa, paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja markkinoinnin ansiosta. Myös Joroisten kunnalla on mahdollisuus hyötyä tästä matkailun kehityksestä osana Järvi-Suomen matkailualuetta. Turismin ansiosta kunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden hyvinvointi paranevat, yhteistyöverkostot kehittyvät, matkailusta saadut tulot kasvavat ja uusia työpaikkoja syntyy. Saavuttaaksemme nämä matkailukasvun mukanaan tuomat edut, haluamme aktivoida kuntalaisia lisäämään yhteistyötä kaikilla mahdollisilla tasoilla, oppimaan uutta ja tutustumaan sellaisiin kotimaan matkakohteisin, joissa kehitystä on tehty onnistuneesti. Puuttuvaa majoituskapasiteettia voidaan pitkällä tähtäimellä luoda aktivoimalla maaseudun yrittäjiä panostamaan matkailutoimintaan. Näin maaseutuelinkeinojen kilpailukyky paranee ja toimintaympäristö kehittyy. Joroisissa on panostettu paljon ulkoilumahdollisuuksiin, ja laadukkaita reitistöjä kartoittamalla näistä voidaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa luoda laajempia kokonaisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa alueemme matkailutarjontaan. Päämääränä on vehreä ja toimelias maalaispitäjä, jota maustaa hienostunut kartanoperinne - Destination Joroinen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

108568

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

17.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner