Hanke
Utvecklingsprojekt - 108568

Destination Joroinen

Visit Joroinen ry

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Destination Joroinen on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on aktivoida kuntamme eri tahot, yhteistyössä kehittämään paikallisia palveluja vastaamaan nykypäivän matkailun tarpeisiin. Järvi-Suomen alueen kysyntä matkakohteena on kasvussa, paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja markkinoinnin ansiosta. Myös Joroisten kunnalla on mahdollisuus hyötyä tästä matkailun kehityksestä osana Järvi-Suomen matkailualuetta. Turismin ansiosta kunnan elinvoimaisuus ja asukkaiden hyvinvointi paranevat, yhteistyöverkostot kehittyvät, matkailusta saadut tulot kasvavat ja uusia työpaikkoja syntyy. Saavuttaaksemme nämä matkailukasvun mukanaan tuomat edut, haluamme aktivoida kuntalaisia lisäämään yhteistyötä kaikilla mahdollisilla tasoilla, oppimaan uutta ja tutustumaan sellaisiin kotimaan matkakohteisin, joissa kehitystä on tehty onnistuneesti. Puuttuvaa majoituskapasiteettia voidaan pitkällä tähtäimellä luoda aktivoimalla maaseudun yrittäjiä panostamaan matkailutoimintaan. Näin maaseutuelinkeinojen kilpailukyky paranee ja toimintaympäristö kehittyy. Joroisissa on panostettu paljon ulkoilumahdollisuuksiin, ja laadukkaita reitistöjä kartoittamalla näistä voidaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa luoda laajempia kokonaisuuksia, jotka tuovat lisäarvoa alueemme matkailutarjontaan. Päämääränä on vehreä ja toimelias maalaispitäjä, jota maustaa hienostunut kartanoperinne - Destination Joroinen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

108568

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
kultur
kvinnor
logistik
marknadsföring
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
produktutveckling
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
sociala medier
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt