Projekt
Utvecklingsprojekt - 57679

Det lekande museet

Närpes Hembygdsförening r.f.

01.03.2018 - 09.04.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Museer är platser för bevarande och uppvisande av kulturarv, och som sådana goda källor till kunskap till vårt lokala kulturarv. Däremot har de haft svårt att nå ut till den breda publiken. Studier visar att välutbildad medelålders kvinnor är överrepresenterade bland museibesökarna (Myndigheten för kulturanalys. Enligt regeringsuppdrag 05.02.2014). För att nå ut till en bredare publik, och på så sätt bevara vårt kulturarv för framtiden, tänker vi starta ett projekt som använder virtualisering, storytelleing och gaimification för att locka fler åldersgrupper till att uppskatta och ta aktivt del av kulturarvet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57679

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

09.04.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner