Projekt
Utvecklingsprojekt - 22604

Det österbottniska folkhemmet

Österbottens hantverk rf

01.06.2016 - 20.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets huvudsyfte är att överföra FUSE företagskliniker/designchalleges som metod till en finsk/global miljö och utveckla produkter inom det österbottniska hantverket, konsthantverket och formgivning med ett målfokuserat, brandorienterat objektperspektiv samt ett internationellt perspektiv. Med utgångspunkt i detta kan vi agera och skapa nya lösningar på de utmaningar som hantverksbranschen möter och även genera en image av Österbotten där produkterna kommunicerar kulturella och ekonomisk värden i en region som kan få effekt på andra områden. Det handlar om att ta tillvara österbottniska hantverkstraditioner, hur vi förvaltar, förlänger och förnyar det österbottniska hantverksarvet i regionen inåt och utåt samt stärka hantverkarnas förmåga att förmedla värdet (det ekonomiska, psykologiska och det konkurrenskraftiga hantverket) till konsumenterna. Projektets målgrupper är hantverksföretagare, hobbyhantverkare, formgivare och studeranden.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22604

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

20.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner