Projekt
Utvecklingsprojekt - 107611

DigHist – planeringsprojekt för internationellt samarbete om digital förmedling av historia

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.11.2019 - 22.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Planeringsprojekt för att utreda samarbetsmöjligheter och inriktning inför ansökan om ett internationellt utvecklingsprojekt med tema digital förmedling av äldre historia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

107611

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

22.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner