Projekt
Utvecklingsprojekt - 155766

Digi-Märe

ProAgria Etelä-Savo ry

01.07.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on yrityksen johtamistyön helpottuminen arjessa. Johtamisen kokonaisuuteen liittyvät strategia, talous, tuotanto ja henkilöstö. Tavoitteena on, että yrittäjän on mahdollista tehdä entistä paremmin strategian mukaista kokonaisoptimointia osaoptimoinnin sijaan. Paremman johtamisen myötä yrityksen talous – kannattavuus, maksuvalmius, vakaavaraisuus – sekä tehokkuus ja työssä jaksaminen paranevat. Hankkeen toiminnallisena päätavoitteena on pilottityyppisen toiminnan avulla luoda paikalliseen toimintaympäristöön soveltuva, märehtijätuotantoon perustuvan yrityksen talouden ja johtamisen hallintaan soveltuva konsepti eli digitaalinen johtamisjärjestelmä. Konseptissa hyödynnetään hankeaikana olemassa ja kehitteillä olevia työkaluja talouden kokonaissuunnittelun ja -seurannan, työajan käytön, peltoviljelyn tehokkuuden sekä kotieläintuotannon optimoinnin osalta. Järjestelmää ei lähdetä luomaan tyhjästä, järjestelmän rakentaminen perustuu huolelliseen analyysiin tämänhetkisestä toimintatavasta. Järjestelmän rakentamisessa huomioidaan olemassa olevat toimivat ratkaisut. Tavoitteena on myös pilottiyritysten liiketoiminnan ja ympäristökilpailukyvyn analysointi. Analyysin perusteella pilottiyrityksille luodaan liiketoiminnalliset sekä ympäristökilpailukyvyn tavoitteet ja mittarit. Näiden perusteella tehdään liiketoiminnan kehitysohjelma. Hankkeessa on tavoitteena sparrata kehitysohjelman toteutusta pilottiyrityksissä. Yrityksille järjestetään vertaisoppimisryhmätoimintaa. Liiketoiminnan kehitysohjelman yhteydessä tarkastellaan kannattavuuskirjanpidon soveltuvuutta yrityksen liiketoiminnan kehittämisen välineeksi. Tavoitteena on parantaa pilottitilojen valmiuksia osallistua kannattavuuskirjanpitoon, etenkin helpottamalla työajan käytön seurantaa ja tuotantokustannuslaskentaa. Kohderyhmänä on Etelä-Savon alueella olevat märehtijäyritykset (maito, naudanliha, lammas)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

155766

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner