Projekt
Utvecklingsprojekt - 58569

Digi Trainer – Inari-Saariselkä -matkailualue digikuntoon

Inarin kunta

15.05.2018 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digi Trainer ¿ Inari-Saariselkä -matkailualue digikuntoon -hankkeen tavoitteina on lisätä erityisesti aloittavien yrittäjien sekä mikroyritysten tietoutta digitalisaation ja teknologian kehityksen merkityksestä matkailutuotteiden myynnissä sekä kehittää heidän osaamistaan verkkomyynnin ja digimarkkinoinnin saralla. Hankkeen avulla halutaan tuoda yrityksille tarvittava tietotaito, jotta he saavat tarjoamansa tuotteet ja palvelut niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden saataville jo olemassa olevia, matkailijoiden käyttämiä sivustoja käyttäen. Hankkeessa tarkastellaan verkkomyyntiä myös tuotteistamisen ja yrityksen näkyvyyden näkökulmista. Mietitään, millainen tuote erottuu ja miten yritys voi vaikuttaa sen löydettävyyteen. Löydettävyyttä pohditaan asiakaslähtöisesti ja mietitään, miten asiakas löytäisi kaikki tarvitsemansa palvelut mahdollisimman vaivattomasti. Tarkoituksena on, että yrityksillä olisi hankkeen jälkeen tarvittavat taidot, jotta he voivat aloittaa tai kehittää palveluidensa myyntiä ja markkinointia verkossa. Hanke koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa tehdään Digi Trainerin avulla yksilöllinen analyysi yrityksen lähtötilanteesta, tarkastellaan yrityksen digikypsyyttä sekä suunnitellaan yrityksen kanssa yhdessä, millaisista hankkeen koulutuskokonaisuuksista olisi hyötyä yritykselle. Toinen osio koostuu erilaisista koulutuskokonaisuuksista, joissa käsitellään teemoittain hankkeen tavoitteita tukevia aiheita. Tarkoitus on oppia tekemisen kautta. Koulutukset koostuvat inspiroivista luennoista, työpajoista, ohjauksesta ja itsenäisestä tekemisestä. Kolmannessa osiossa tarkastellaan ensimmäisessä osiossa tehtyä analyysiä ja mietitään sen pohjalta, mitä hankkeen avulla on saavutettu sekä keskustellaan ja tehdään suunnitelmia, miten osaamista voidaan pitää yllä ja kehittää tulevaisuudessa. Yritysten käytettävissä on koko hankkeen ajan Digi Trainer, jonka kanssa voidaan kerrata koulutuksissa käsiteltyjä aiheita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58569

Startdatum

15.05.2018

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner