Projekt
Utvecklingsprojekt - 256878

Digiäly käyttöön

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Yritysten on pysyttävä mukana kehityksen kelkassa ja oltava tietoisia siitä, mitä toimintaympäristössä tapahtuu. Digivalmiuksien parantamista ja ymmärrystä digitalisaation soveltamisesta tarvitaan edelleen yksin- ja mikroyrittäjien keskuudessa. Tämän tiedonvälityshankkeen teemoina ovat tekoäly, alustatalous, tieto- ja kyberturvallisuus. Tavoitteena on välittää tietoa, aktivoida, lisätä osallistujien kiinnostusta, ymmärrystä sekä havainnollistaa tekoälyn ja alustatalouden mahdollisuuksia ja potentiaalia liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi pyritään nostamaan tieto- ja kyberturvallisuuden tasoa yritystoiminnan turvaamiseksi ja toimintariskin alentamiseksi. Hankkeessa tuotettu materiaali tulee katseltavaksi Suomen Yrittäjäopiston www-sivuille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256878

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner