Hanke
Utvecklingsprojekt - 49461

DIGIARKKITEHTUURIN TIEKARTTA LAPPILAISILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE

Lapin Yliopisto

31.12.2017 - 30.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pienet elintarvikeyritykset eivät toistaiseksi ole täysimääräisesti hyödyntäneet digitalisaatiota liiketoiminnassaan. Lappilaisten elintarvikealan yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että vaikka sosiaalinen media on hyvin omaksuttu viestintäväline, on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen hyvin hajanaista ja epätasaista. Esille nousi tarpeita olemassa olevien palveluiden listaamisesta ja avaamisesta arkijärkisesti. Tämän tiedonvälityshankkeen aikana yrityksissä omaksutaan jo uusia digitaalisia palveluita ja se luo pohjaa digitalisaation enenevälle hydyntämiselle yrityksissä ja ruokaketjussa myös hankkeen jälkeen. Hanke luo edellytyksiä rakentaa laajempaa digitaalisessa ympäristössä toimivaa yhteistyöverkostoa esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa tai vaikkapa raaka-aineiden hankinnassa. Myös pienempiä ruokaketjun digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä voidaan jatkossa viedä eteenpäin esimerkiksi yritysryhmähankkeen kautta. Hankkeessa tunnistetaan myös tarpeita, joita nyt olemassa olevat digitaaliset palvelut eivät pysty kattamaan. Myös Lappia koskevissa (vrt. Lapin elintarvikeohjelma) kokonaisratkaisujen valmistelussa tehdään tiivistä yhteistyötä Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen kanssa. Tulevissa kehittämistoimissa seuraavana askeleena tulisikin olla yritysten tarpeisiin vastaaminen esimerkiksi luomalla alueellisia digitaalisia ratkaisuja. Hankkeen tuloksena lappilaisissa elintarvikeyrityksissä tunnistetaan nykyistä paremmin digitalisaation mahdollisuuksia ja haasteita, ja ryhdytään osallistumaan erilaisiin digitaalisiin ruokaketjuihin. Hanke lisää tietoa digitaalisuuden mahdollisuuksista myös lisäarvon rakentamisessa. Tiedonvälityksen myötä yritykset ottavat turvallisesti käyttöön digitaalisia ratkaisuja ja motivoituvat olemaan mukana lappilaisten elintarvikeketjujen digitalisoimiskehityksessä. Hankkeen tuloksena on sähköisen tiedotusmateriaalin kokonaisuus, joka julkaistaan sähköisessä muodossa ja on kaikkien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

49461

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

30.03.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt