Projekt
Utvecklingsprojekt - 277236

Digiboost Västra Nyland

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

- 30.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

"Digiboost Västra Nyland" syftar till att stärka samarbetet mellan högskolor, offentlig sektor, studerande och företag för att höja småföretags digitala kompetens i Västra Nyland. Projektet drivs av Yrkeshögskolan Novia med Hangö företagare och Hangö stad mellan 2024–2026. Den offentliga sektorn vill stärka företagens verksamhetsmöjligheter, samt knyta högskola och region tätare samman. Studerande efterfrågar mer arbetslivssamarbete, medan företagen i regionen önskar öka sin digitala kompetens. Projektets kärnmål inkluderar: a) Främja regionalt samarbete mellan alla deltagare b) Hjälpa företagen att identifiera och utveckla sin digitala kunskap c) Lägga grunden för gemensamma digitala lösningar mellan parter i projektet d) Införa nya digitala arbetssätt. Projektets aktiviteter innefattar behovsanalys, workshops och resursverkstäder som fokuserar på digital kompetensutveckling. Högskolans personal, studerande, regionala representanter och företag deltar aktivt. Projektets mål är att stöda 25 företag i Västra Nyland, med extra fokus på Hangö i och med partnerskap på stadens område och efterfrågan från staden på samarbete. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft genom digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt och stärker regionens strategiska mål och livskraft. Projektet når via offentliga evenemang och öppna verkstäder, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till andra företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i regionen, både nationellt och nordiskt.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277236

Slutdatum

30.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner