Projekt
Utvecklingsprojekt - 75841

DigiCompEdge II

Pargas stad

17.06.2018 - 27.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

DigiCompEdge II är ett utbildningsprojekt för en företagsgrupp med 15 av skärgårdens mikroföretag som opererar inom turismbranschen och stödjande industrier. Genom IKT-utbildning och coaching kommer de deltagande företagen att dra nytta av den intelligenta teknologi som utvecklas inom digitaliseringen samt kunna implementera de mest lämpliga digitala lösningarna i sin egen affärsverksamhet för förbättra lönsamhet, höja konkurrensförmågan och ta fram en mera uvecklad affärsmodell.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75841

Startdatum

17.06.2018

Slutdatum

27.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner