Projekt
Utvecklingsprojekt - 157323

DigiFoodEX

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

03.05.2021 - 13.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoite on edistää Uudenmaan ruokatuotannon kasvua koronakriisin aikana ja sen jälkeen, sekä tukea yritysten kykyä rakentaa uutta, digitaalista, lisäarvoa tuottavaa, kannattavaa liiketoimintaa, avata vientimahdollisuuksia, sekä lisätä ja tiivistää ruokasektorin toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. DIGIFOODEX -hanke selvittää ja parantaa uusmaalaisten pk-elintarvikeyritysten valmiuksia Covid-19 pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutokseen reagointiin ja elintarvikeviennin digitaalisen markkinoinnin tarpeisiin vastaamiseen. DIGIFOODEX -hanke tuottaa uusmaalaisille elintarvikeyrityksille keinoja uuden muuttuneen sähköisen markkinoinnin ympäristön haltuunottoon.DIGIFOODEX -hankkeessa selvitetään maailman markkinoilla käytössä olevien digitaalisen markkinoinnin ratkaisu-ja, uusmaalaisten yritysten digitaalisen vienninedistämisen tarpeita ja annetaan yrityksille uusia keinoja sähköisen vientimarkkinoinnin toteutukseen ajanmukaisin ja vientimarkkinoille sopivin keinoin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

157323

Startdatum

03.05.2021

Slutdatum

13.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner