Hanke
Utvecklingsprojekt - 157323

DigiFoodEX

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

02.05.2021 - 30.01.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on edistää Uudenmaan ruokatuotannon kasvua koronakriisin aikana ja sen jälkeen, sekä tukea yritysten kykyä rakentaa uutta, digitaalista, lisäarvoa tuottavaa, kannattavaa liiketoimintaa, avata vientimahdollisuuksia, sekä lisätä ja tiivistää ruokasektorin toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumisen avulla kasvattaa alan kilpailukykyä. DIGIFOODEX -hanke selvittää ja parantaa uusmaalaisten pk-elintarvikeyritysten valmiuksia Covid-19 pandemian aiheuttamiin toimintaympäristön muutokseen reagointiin ja elintarvikeviennin digitaalisen markkinoinnin tarpeisiin vastaamiseen. DIGIFOODEX -hanke tuottaa uusmaalaisille elintarvikeyrityksille keinoja uuden muuttuneen sähköisen markkinoinnin ympäristön haltuunottoon.DIGIFOODEX -hankkeessa selvitetään maailman markkinoilla käytössä olevien digitaalisen markkinoinnin ratkaisu-ja, uusmaalaisten yritysten digitaalisen vienninedistämisen tarpeita ja annetaan yrityksille uusia keinoja sähköisen vientimarkkinoinnin toteutukseen ajanmukaisin ja vientimarkkinoille sopivin keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157323

Aloituspäivämäärä

02.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
datateknik
logistik
marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt