Projekt
Utvecklingsprojekt - 188863

Digihelppi

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry

17.01.2022 - 17.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digihelpin kohderyhmänä ovat: - Henkilöt, joiden digiosaaminen on heikko ja ovat suuressa vaarassa jäädä tästä johtuen digiyhteiskunnan palvelujen käytön ulkopuolelle. Tähän ryhmään kuuluvat ovat pääasiassa yli 65-vuotiaita. - Yksinäiset ihmiset, jotka voivat saada digin kautta uutta ja heitä vahvistavaa sisältöä elämäänsä. Toiminnan sisältö Koulutus ja opastus ryhmätoiminta Ryhmän koko enintään 10 henkilöä ja ryhmiä voi olla lukumääräisesti tarpeen mukaan. Applen tuotteita ja Androidiin pohjaavia laitteita käyttäville omat ryhmät, koska käyttöympäristöt ovat keskenään täysin erilaiset. - Digikoulutus, jossa opetellaan mobiililaiteiden ja tarvittaessa myös tietokoneen käyttöä, tiedonhankintaa ja muuta verkossa toimimista sekä tutustutaan digitaalisiin kanaviin ja alustoihin. - Opastus sähköisten palveluiden käyttöön (esim. verkkokauppaostokset). - Ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin (esim. verkossa toimiviin verkostoihin osallistuminen, uutisten seuraaminen, päätöksenteko jne.). - Yhteydenpito videon välityksellä Skype ja Google Meet. - WhatsApp vertaisryhmät esim. diabetes (ujutettaisiin samalla kännykän käyttöä viestintävälineenä). Digivertaisryhmät (henkilöille, joilla ei ole aiempia käyttötaitoja) Ryhmän koko enintään 5 henkilöä ja ryhmiä voi olla lukumääräisesti tarpeen mukaan. Digituki Luento- ym. tilaisuudet Hanke järjestää 3-5 luentoa huomioiden mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitukset ja tässä yhteydessä voidaan ajatella myös verkkowebinaareja. Hankkeen hallinnointi ja toteutusvastuu VÄLKE RY Yhteistyötahot Outokummun kaupunki Meijän Digi -hanke Outokummun seurakunta Paikalliset järjestöt Kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöt, joiden kanssa voidaan katsella mm. heidän valtakunnallisten liittojen digitarjonnan hyödyntämistä. Muut järjestöt, joilla on mielenkiintoa digimaailmassa toimimiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

188863

Startdatum

17.01.2022

Slutdatum

17.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner