Hanke
Utvecklingsprojekt - 188863

Digihelppi

Outokummun Mielenterveysyhdistys Välke ry

17.01.2022 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Digihelpin kohderyhmänä ovat: - Henkilöt, joiden digiosaaminen on heikko ja ovat suuressa vaarassa jäädä tästä johtuen digiyhteiskunnan palvelujen käytön ulkopuolelle. Tähän ryhmään kuuluvat ovat pääasiassa yli 65-vuotiaita. - Yksinäiset ihmiset, jotka voivat saada digin kautta uutta ja heitä vahvistavaa sisältöä elämäänsä. Toiminnan sisältö Koulutus ja opastus ryhmätoiminta Ryhmän koko enintään 10 henkilöä ja ryhmiä voi olla lukumääräisesti tarpeen mukaan. Applen tuotteita ja Androidiin pohjaavia laitteita käyttäville omat ryhmät, koska käyttöympäristöt ovat keskenään täysin erilaiset. - Digikoulutus, jossa opetellaan mobiililaiteiden ja tarvittaessa myös tietokoneen käyttöä, tiedonhankintaa ja muuta verkossa toimimista sekä tutustutaan digitaalisiin kanaviin ja alustoihin. - Opastus sähköisten palveluiden käyttöön (esim. verkkokauppaostokset). - Ajankohtaisten asioiden seuraaminen ja osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin (esim. verkossa toimiviin verkostoihin osallistuminen, uutisten seuraaminen, päätöksenteko jne.). - Yhteydenpito videon välityksellä Skype ja Google Meet. - WhatsApp vertaisryhmät esim. diabetes (ujutettaisiin samalla kännykän käyttöä viestintävälineenä). Digivertaisryhmät (henkilöille, joilla ei ole aiempia käyttötaitoja) Ryhmän koko enintään 5 henkilöä ja ryhmiä voi olla lukumääräisesti tarpeen mukaan. Digituki Luento- ym. tilaisuudet Hanke järjestää 3-5 luentoa huomioiden mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitukset ja tässä yhteydessä voidaan ajatella myös verkkowebinaareja. Hankkeen hallinnointi ja toteutusvastuu VÄLKE RY Yhteistyötahot Outokummun kaupunki Meijän Digi -hanke Outokummun seurakunta Paikalliset järjestöt Kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöt, joiden kanssa voidaan katsella mm. heidän valtakunnallisten liittojen digitarjonnan hyödyntämistä. Muut järjestöt, joilla on mielenkiintoa digimaailmassa toimimiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

188863

Aloituspäivämäärä

17.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Jämställdhet
datateknik
digitalisering
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt