Hanke
Utvecklingsprojekt - 88908

DigiLuonto Satakunta

Turun yliopisto

31.03.2019 - 08.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

DigiLuonto Satakunta: Kasvua Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkailuun yhdistetyn kokemuksellisuuden ja avoimen datan palveluratkaisuilla Hankkeessa vauhditetaan Satakunnan maaseudun luonto- ja kulttuurimatkakohteiden uudistumista, kansainvälisiä valmiuksia ja kohdealueiden kestävää kasvua. Hankkeessa yhteiskehitetään helposti monistettavia palvelullisia, pelillisiä ja tarinallisia luonto- ja kulttuurikokemussisältöjä, niin kutsutun älykkään matkailun ratkaisuja ja avoimia rajapintoja hyödyntäen. Lisätään matkakohteiden saavutettavuutta, reaaliaikaista vuorovaikutteisuutta ja houkuttelevuutta uusissa kohderyhmissä: laajennetaan olemassa olevien luonto- ja kulttuurimatkailukohteiden sisältöjä digitaalisesti monipuolistettujen kokemusten, aktiviteettien ja avoimen datan ratkaisujen avulla. Toimenpiteillä tavoitellaan kestäviä kasvuvaikutuksia kohdealueilla matkailualan työllisyyteen, uusien yritysten määrään, innovatiivisten matkailutuotteiden syntyyn, matkailijamäärien kasvuun ja kohderyhmien monipuolistumiseen sekä matkakohteiden vetovoimaan, asiakastyytyväisyyteen ja kävijäuskollisuuteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

88908

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

08.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
nya tjänster
nätverk
sociala medier
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt