Hanke
Utvecklingsprojekt - 15681

DigiMetsä -koulutushanke

Suomen 4H-liitto r.y.

01.01.2017 - 31.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

DigiMetsä -koulutushanke edistää yrittäjämäisen ja aktiivisen metsänomistuksen kehittymistä Itä-Suomessa. Muutos on välttämätön metsäbiotalouden kasvun ja alueen metsävaroille rakentuvien investointien turvaamiseksi. Hanke on ylimaakunnallinen koulutushanke, jonka toiminta-alueena ovat Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Hankkeen hakija ja hallinnoija on Suomen 4H-liitto, 4H Itä-Suomi. Hankkeen koulutustavoitteena on aktivoida metsänomistajat ja metsänomistajaperheet huolehtimaan kestävästi omista metsistään, työllistämään nuoria metsänomistajia omiin metsiinsä, aikaistamaan sukupolvenvaihdoksia ja saada uusiutuva biotalouden raaka-aine markkinoille osana uudenlaista metsäyrittäjyyttä. Hankkeessa toiminnallisten metsäkoulutusten ja maastopäivien avulla metsänomistajat ja heidän perheenjäsenet oppivat tuntemaan oman metsänsä tuoton ja ne metsätyöt, joita olisi mahdollista tehdä perheen omissa metsissä kustannustehokkaasti ilman vierasta työvoimaa sukupolvien välisenä yhteistyönä. Apuna tässä prosessissa ovat sähköiset metsäpalvelusovellukset (Metsäkeskus, Luke, metsäfirmojen omat sovellukset) ja metsävaratietokannat. Metsäpalveluyrittäjyys -koulutusten erityistavoitteena on aktivoida nuoremmat metsänomistajat tai tulevat metsänomistajat perustamaan oman metsäpalveluyrityksen, 4H-Yrityksen. 4H-Yritys antaa liikevaihtorajalla 7000 € hyvän ja virallisen startin metsäpalveluyrittäjyystoimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15681

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt