Projekt
Utvecklingsprojekt - 180641

Diginurmi

ProAgria Oulu ry

01.11.2021 - 31.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Pohjanmaalla on merkittävästi maidon- ja lihantuotantoa, minkä takia viljelyalasta suurin osa on nurmentuotantoa, yhteensä noin 16 000 hehtaaria. Kasvintuotannossa ja tiedonkeruussa on kehitytty vuosikymmenien aikana. Erilaiset digitaaliset järjestelmät ja sovellukset sekä tekniikka mahdollistaa datan keräämisen rehuntuotannon eri vaiheissa. Datan oikeaoppinen tulkitseminen ja hyödyntäminen käytännön toimissa vaatii vielä toimenpiteitä. Hanke tukisi kehittyneen nurmiteknologian avulla kerätyn datan hyödyntämistä viljelijöille sekä muille alan parissa työskenteleville käyttökelpoiseen muotoon. Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sään ääri-ilmiötä ja tähän liittyvä riskienhallinta rehuntuotannossa korostuu tulevaisuudessa. Aiemmissa suurien maitotilayritysten tuotannon kehittämishankkeissa on keskitytty pääasiassa navetan sisäiseen toimintaan ja johtamiseen. Diginurmi-hanke tukee paitsi rehuntuotantoprosessin kehittämistä, niin navetan sisäisen tiedon ja pellolta saadun tiedon yhdistämistä koko maatilayrityksen tuotantoketjun kehittämiseen. Hankkeen päämäärä: lisätä Pohjois-Pohjanmaan maaseudun yritysten ja maatilojen osaamista kestävässä nurmentuotannossa sekä parantaa päätöksentekoa kerätyn datan hyödyntämisen näkökulmasta ja sitä kautta kehittää yritysten kannattavuutta. Tavoitteet: • Tiedon kerääminen tekniikan avulla • Tiedon hyödyntäminen viljelytoimissa • Näin toimittuna vaikutukset tilan tuotantoon ja talouteen Tavoitteita toteutetaan työpaketeilla ja järjestämällä ryhmätapaamisia, webinaareja, opintomatkoja ja yrityskartoituksia. • Tp 1: Luodaan asiantuntijanäkökulmasta toimintaohje maatiloille optimaalisesta nurmentuotannon toimintaketjusta. • Tp 2: Viedään toimintatapa maatiloille sitä demonstroiden ja samalla kehittäen tilojen tarpeita vastaavaksi. • Tp 3: Teknologian hyödyntämisen demonstrointi. • Tp 4: Tuloksien yhteenveto.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

180641

Startdatum

01.11.2021

Slutdatum

31.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner