Projekt
Utvecklingsprojekt - 52689

Digipaali

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2018 - 12.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digipaali -hankkeessa kehitetään palvelua, joka perustuu paalauksen yhteydessä paaliin laitettavaan tunnisteeseen. Tunnisteen avulla jokainen paali voidaan jäljittää ja paaliin liitetty data saada näkyväksi esim. mobiililaitteeseen. Eri lähteistä koottu tieto yhdistyy paalitunnisteen kautta paaliin joko paalaushetkellä tai voidaan liittää paalitietoon myöhemmin. Paaleista muodostuu omistajalle digitaalinen paalivarasto, joka pysyy ajan tasalla, kun paali luetaan pois varastosta esim. navetalla paalia käsiteltäessä. Paalin tiedot kuitenkin säilyvät ja niihin voidaan liittää esim. tuotantotulokset tai analysoitu laatu jälkeenpäin. Erityisesti järjestelmää voidaan hyödyntää tilan toiminnanohjauksessa (ennusteet, raportit, viljely- ja ruokintasuunnitelmat, paalien osto, myynti, vaihto, pilaantuneiden paalien ja muovin kierrätys). Paalien omistajan vapauttaessa paalitietoja esim. tutkijoiden käyttöön, syntyy useita tiloja ja vuosia käsittävä tietokanta, big data. Jotta järjestelmästä tulee helppokäyttöinen ja toimiva, sen osien tulee toimia saumattomasti keskenään. Digipaali -hanke juurikin osa osalta kehittää, rakentaa ja testaa teknologisia ratkaisuja, joilla eri lähteiden tieto saadaan yhdistettyä palvelimelle. Esim. tunnisteen lukeminen tulee sujua vaivatta myös talvella lumen alta kuin myös navetalla paalia käsiteltäessä. Hankkeessa kehitetään ja testataan paalien merkintää ja tunnistamista, pilvipohjaista taustajärjestelmää, sekä käyttöliittymää varastonhallinnalle, käyttäjältä tulevan tiedon yhdistämiselle sekä paalien kauppapaikalle, paalipörssille. Hanketta toteuttaa innovaatioryhmä, jossa paaleja tekevillä ja käyttävillä tiloilla ja paalausurakoitsijoilla on keskeinen rooli. Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden ja älykkäiden palveluiden tutkimusyksiköt vastaavat toteutuksesta, minkä lisäksi Luonnonvarakeskus on mukana asiantuntijaorganisaationa. Hanke on julkinen, kestää kolme vuotta ja siitä tiedotetaan aktiivisesti ja monikanavaisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

52689

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

12.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner