Hanke
Utvecklingsprojekt - 128209

DigiPelto

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

DigiPelto -koulutushanke edistää keskisuomalaisten maatalousyrittäjien digi-osaamista ja tehokasta tietointensiivisten työkalujen käyttöä maatilan liikkeenjohdossa ja peltoviljelyn kestävässä tehostamisesta. Koulutushankkeen toimenpiteet sisältävät opintomatkoja, demopäiviä pelloilla sekä pienryhmäkoulutuksia, joista osa toteutetaan verkkokokousvälineiden avulla. Hankkeen myötä keskisuomalaisten maatalousyrittäjien valmiudet hyödyntää uusien teknologioiden mahdollisuuksia peltoviljelyssä ja tilan johtamisessa paranevat. Samalla lisääntyy heidän kykynsä arvioida omalle tilalle soveltuvia teknologisia ratkaisuja ja niiden käyttöönottamisen mahdollisuuksia. Tällä tavoin edistetään yrittäjien osaamisen uusiutumista ja keskisuomalaisen maatalouden kilpailukykyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128209

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

digitalisering
jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt