Projekt
Utvecklingsprojekt - 128209

DigiPelto

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

DigiPelto -koulutushanke edistää keskisuomalaisten maatalousyrittäjien digi-osaamista ja tehokasta tietointensiivisten työkalujen käyttöä maatilan liikkeenjohdossa ja peltoviljelyn kestävässä tehostamisesta. Koulutushankkeen toimenpiteet sisältävät opintomatkoja, demopäiviä pelloilla sekä pienryhmäkoulutuksia, joista osa toteutetaan verkkokokousvälineiden avulla. Hankkeen myötä keskisuomalaisten maatalousyrittäjien valmiudet hyödyntää uusien teknologioiden mahdollisuuksia peltoviljelyssä ja tilan johtamisessa paranevat. Samalla lisääntyy heidän kykynsä arvioida omalle tilalle soveltuvia teknologisia ratkaisuja ja niiden käyttöönottamisen mahdollisuuksia. Tällä tavoin edistetään yrittäjien osaamisen uusiutumista ja keskisuomalaisen maatalouden kilpailukykyä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128209

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner