Projekt
Utvecklingsprojekt - 276623

DigiSaame

SámiSoster ry

- 30.03.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

DigiSaame -hankkeen toteuttavat SámiSoster ry ja Inarin seurakunta. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja toteuttaa SámiSoster ry:n toimialaan kuuluvia saamenkielisiä ja -kulttuurisia yleishyödyllisiä palveluja mainitun yhdistyksen vuosina 2022–2023 toteuttamassa SaameDigi -hankkeessa kehitetyn digitaalisen palvelukonseptin pohjalta ja vakiinnuttaa näitä palveluja osaksi yhdistyksen toimintaa. Tavoitteena on myös kehittää Inarin seurakunnan tuottamien seurakunnallisten palvelujen digitaalista tarjontaa. Kohderyhmänä ovat eri ikäiset saamelaiset saamelaisalueella ja pilottiosiona muualla Suomessa asuvat saamelaiset. Hankkeessa monipuolistetaan sähköistä palvelutarjontaa, tarjotaan ikääntyvälle saamelaisväestölle digitukea kansalaisneuvonnan ja vertaistoiminnan muodossa sekä annetaan asiantuntija-apua. Sillä tavoin lisätään kohderyhmän digitaitoja ja rohkeutta käyttää sähköisiä palveluja. Lisäksi tarkoituksena on laatia selvitys siitä, kuinka palvelukonseptin soveltamista voitaisiin ulottaa myös saamelaisalueen ulkopuolelle Kaksivuotinen (2024–2026) hanke toteutetaan saamelaisalueella. Hankkeen tuloksena kohderyhmän digiosaaminen ja rohkeus erilaisten palvelujen käyttämisessä lisääntyy. Tämä puolestaan ehkäisee saamelaisten digisyrjäytymistä ja sitä kautta yleistä osattomuutta. Samalla hanke vahvistaa saamelaisten yhteisöllisyyttä ja keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sukupolvien välistä yhteyttä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

276623

Slutdatum

30.03.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner