Hanke
Utvecklingsprojekt - 84420

Digisti kylässä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2019 - 09.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntäen edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua sekä lisätä kylien ja pienten taajamien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, lisätä digitalisaatiomyönteistä asennetta sekä kasvattaa maaseudun vetovoimaisuutta. Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden digitaitoja, digitaalista pääomaa sekä digiosallisuutta ja vähennetään eriarvoisuutta mm. palvelujen saavutettavuudessa, sekä kehitetään verkossa tarjottavien palveluiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Hankkeessa tuetaan maaseudun kyliä löytämään uusia, erityisesti digitalisaatiota hyödyntäviä, keinoja yhteisöllisyyden säilyttämiseen ja vahvistamiseen, kylän yhteisen toiminnan kehittämiseen sekä naapuriavun, vertaistuen tai järjestöjen vapaaehtoisavun välittämiseen. Hankkeessa edistetään kylien asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia hyödyntämällä sähköisiä palveluita ja sovelluksia terveyden ylläpitämisessä, seurannassa ja palveluiden saavutettavuudessa. Hanke tuo keskisuomalaista maaseutuasumista positiivisesti esille digitaalisuutta hyödyntäen ja osallistaa ikäihmisten lisäksi myös erityisesti lapsia ja nuoria mukaan kylien toimintaan. Hankkeen tuloksena maaseudun kylien asukkaiden digitaidot ja digitalisaatiomyönteinen asenne lisääntyvät, mikä edistää heidän hyvinvointiaan ja vähentää eriarvoisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Erilaisten sähköisten palveluiden saatavuus paranee digitaitojen lisääntymisen myötä ja kyläläisten hyvinvointi, osallisuus sekä yhteisöllisyys lisääntyvät ja syrjäytyminen vähenee. Toiminta kylillä lisääntyy ja viestintä tehostuu toimivien sähköisten tiedotuskanavien myöttä. Kylät saavat käyttöönsä uusia työkaluja, joiden avulla pitää yllä kylien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Keskisuomalainen maaseutuasuminen tulee näkyvämmäksi niin alueellisesti kuin kansallisesti ja elämä maaseudulla koetaan houkuttelevampana. Hankkeessa tuotettu materiaali nostattaa maaseutubrändiä ja kuntien näkyvyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84420

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

09.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
digitalisering
nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt