Projekt
Utvecklingsprojekt - 281476

Digitaalinen kulttuuripolku eteläisellä Oulujärvellä

Riihipiha-museon säätiö sr

- 30.10.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

HANKKEEN TIIVISTELMÄ Digitaalinen kulttuuripolku eteläisellä Oulujärvellä -hankkeessa vahvistetaan Oulujärven etelärannan paikallistoimijoiden digitaitoja ja yhteistyötä sekä tuetaan alueen toimijoita heidän työnsä näkyväksi tekemisessä. Hankkeen toimenpiteillä lisätään taitoja, jotka mahdollistavat alueen kulttuuritoimijoiden ja heidän tarjontansa esittelemisen. Sen myötä Oulujärven eteläosien kohteisiin voidaan saada houkuteltua suurempia matkailijamääriä. Hankkeessa tuotetaan kolme toisiaan tukevaa päälopputulosta. Älypuhelimen kautta saavutettava digitaalinen kulttuuripolku esittelee hankkeeseen osallistuvien yhteistyötahojen kohteita. Elämyksellisten opasmateriaalien paketti tukee toimijoita kohteidensa esittelyssä. Podcast-sarja esittelee kulttuuripolun kohteita. Hankkeen avulla kohteiden tietoja yhdistetään matkailijalle saavutettavaksi ja hyödylliseksi paketiksi. Hankkeeseen osallistuvia toimijoita osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa suunnitelmallisesti, ja heidän digitaito- ja opasosaamistaan lisätään. Toimintoja koordinoidaan päällekkäisyyksien vähentämiseksi ja kävijälle luontevan elämyskokonaisuuden tuottamiseksi. Opasmateriaaleilla tuetaan ja kehitetään myös toimijoiden valmiuksia opastusten vetämiseen. Hankkeen toimenpiteinä järjestetään tapaamisia ja koulutustilaisuuksia. Hankkeessa hyödynnetään alueen tarinankerrontaperinnettä tuomalla podcast-formaatti ja sen vaatima osaaminen alueen toimijoiden saataville. Podcast mahdollistaa kohteiden näkyvyyden valtakunnallisella tasolla. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 15 kuukautta, 8/2024–10/2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281476

Slutdatum

30.10.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner