Hanke
Utvecklingsprojekt - 16983

Digitaalinen maaseutu

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

31.12.2015 - 30.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on maaseudun asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hanke: 1. parantaa maaseudun asukkaiden ja kolmannen sektorin tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 2. parantaa maaseudun yritysten tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 3. parantaa maaseudun yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia arvioida oman liiketoimintansa digitaalista tasoa ja tehdä kehityssuunnitelmia ja -toimenpiteitä tilannearvion pohjalta 4. kartoittaa maaseudun yritysten suurimmat esteet digitaaliselle kehittymiselle ja selvittää keinot madaltaa löydetyt esteet 5. madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle, synnyttää kysyntää tietotekniikkapalveluille ja tuo palveluntuottajia yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen Digitaalinen maaseutu ¿hanke on ruohonjuuritason työväline, joka täydentää paikallista, valtakunnallista ja maakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Tämä hanke keskittyy Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös perusasioissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16983

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt