Projekt
Utvecklingsprojekt - 16983

Digitaalinen maaseutu

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

01.01.2016 - 30.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on maaseudun asukkaiden, kolmannen sektorin ja yritysten digitaalisten valmiuksien kehittäminen ja tätä kautta maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Hanke: 1. parantaa maaseudun asukkaiden ja kolmannen sektorin tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 2. parantaa maaseudun yritysten tietoisuutta ja osaamista digitaalisista palveluista ja niiden mahdollisuuksista 3. parantaa maaseudun yritysten valmiuksia ja mahdollisuuksia arvioida oman liiketoimintansa digitaalista tasoa ja tehdä kehityssuunnitelmia ja -toimenpiteitä tilannearvion pohjalta 4. kartoittaa maaseudun yritysten suurimmat esteet digitaaliselle kehittymiselle ja selvittää keinot madaltaa löydetyt esteet 5. madaltaa kynnystä digitaalisten palveluiden käyttöönotolle, synnyttää kysyntää tietotekniikkapalveluille ja tuo palveluntuottajia yritysten ja kuluttajien tietoisuuteen Digitaalinen maaseutu ¿hanke on ruohonjuuritason työväline, joka täydentää paikallista, valtakunnallista ja maakunnallista digitaalista kehitystoimintaa. Tämä hanke keskittyy Suupohjan ja Kurikan alueiden konkreettiseen digitaaliseen kehittymiseen myös perusasioissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16983

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

30.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner