Hanke
Utvecklingsprojekt - 112022

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa Digi-SAAPAS

Varsinais-Suomen liitto - Egentliga Finlands förbund

31.12.2019 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

"Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS)" -hankkeessa hyödynnetään aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on Virma-työkalulla kerätyn aineiston tehokas käyttöönotto kunnissa, yrityksissä ja tiedon loppukäyttäjillä. Hankkeen tavoitteena on ratkaista koko virkistykseen liittyvän tiedon kulku lähtötietojen syöttämisestä kuluttajakokemukseen. Uutena avauksena tässä hankkeessa suunnitellaan Virma-työkalun rinnalle asukkaiden ja retkeilijöiden käyttötarpeet huomioiva mobiilikäyttöinen karttasovellus. Hankkeen t-teutuksen jälkeen varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu ulottuen virkistyskohteiden tietojen syötöstä tiedon loppukäyttäjän kuluttajakokemukseen. Hankkeen muina tavoitteina on saada varsinaissuomalaiset kunnat aktiivisemmin hyödyntämään Virma-työkalulla kerättyä tietoaineistoa ja rikastamaan sen tietosisältöä. Hankkeen aikana syvennetään kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamistavirkistystiedon digitaalisen saavutettavuuden parantamisessa. Lisäksi esimerkkikunnille laaditaan kattava tietopaketti kunnan virkistyskohteista ja -palveluista. Tämä toteutetaan niin, että tietopaketti voidaan helposti kopioida myös muiden kuntien käyttöön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112022

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt