Projekt
Utvecklingsprojekt - 264402

Digitaalisten palvelujen kehittäminen

Salon Seudun Ajoneuvoharrastajat ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Salon Seudun Ajoneuvoharrastajat (SSAH) ry. toteuttaa digitaalisten palvelujen kehittämisen ohjelmistotoimittajan kanssa, uudistamalla informaatiojärjestelmän, jolla tavoittaa yhdistyksen jäsenistön, sekä satunnaiset toiminnasta kiinnostuneet (Fb ja www) sivuilla kävijät helposti saatavilla olevalla tiedolla, palvellen näin myös hallitusta. Tavoitteena on saada aikaan sukupolven vaihdosta helpottava järjestelmä, houkutella uusia jäseniä, mobiililaitteissa moitteetta toimiva informatiivinen ohjelmisto, joka ehkäisee nuorten ja ikääntyvien syrjäytymistä elämästä ja digiajasta. Jäsenistöllä mahdollisuus verkostoitua toistensa kanssa, kysellen neuvoja, varaosia, kun saavat vaivattomasti yhteystiedot toisistaan rekisterin kautta, jos ovat sen jäsentiedoissaan sallineet. Tietoturvallisuus asettuu nykyajan tasolle ja hallitustyöskentely taustavalmisteluineen yksinkertaistuu ja rutiinisten jäsenasioitten hoito helpottuu huomattavasti. Vaikutukset näkyvät lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, mm. tapahtumiin ilmoittautuminen ja osallistuminen helpottuu. Ekologisuus lisääntyy, rahaa säästyy ja työ vähenee (jäsen)paperipostista lähes luovuttaessa. Nuoria, naisia ja eläkeläisiä liittyy jäseneksi, kun tiedotus tapahtumistamme paranee ja resursseja vapautuu toiminnan kehittämiseen. Hanke lisää yhteistyötä kaikilla sektoreilla. Hyödynsaajiin lukeutuvat kaikki alan harrastajat, SSAH:n jäsenet ja ajoneuvokulttuurista kiinnostuneet, sponsorit, muut yhdistykset, Salon lähialueet ja mm. tutustumiskäynnin kohteena olevat firmat ja yhteisöt. Toteutukseen on varattu koko vuosi 2024 Salon seudun alueella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264402

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner