Projekt
Utvecklingsprojekt - 76764

Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

01.10.2018 - 28.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke tarjoaa tukea ja uutta tietoa Suupohjan alueen mikro- ja pk-yrityksille digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat yritysten digisparraukset, yrityskohtaiset digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat ja digikokeilujen jalostamo. Hankkeessa tehdään myös yhteisiä opintomatkoja. Tavoitteena on että eri toimenpiteet tavoittavat noin 100 yritystä hankkeen aikana ja osalle näistä tehdään digitaalisuuden kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on myös että digikokeilujen jalostamo synnyttää useita kokeiluja, joissa hyödynnetään vahvasti teknologiaa ja digitaalisuutta. Erityisesti tavoitteena on useiden toimijoiden väliset yhteiset digikokeilut. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään vahvasti uusia digitaalisia toimintatapoja ja välineitä. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 10/2018-12/2019. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen projektipäällikkö. Lisäksi toimenpiteitä toteutetaan ostopalveluina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 236,00.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

76764

Startdatum

01.10.2018

Slutdatum

28.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner