Hanke
Utvecklingsprojekt - 76764

Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa

1078732-9 Nimeä ei saatavissa

30.09.2018 - 28.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke tarjoaa tukea ja uutta tietoa Suupohjan alueen mikro- ja pk-yrityksille digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeen toimenpiteitä ovat yritysten digisparraukset, yrityskohtaiset digitaalisuuden kehittämissuunnitelmat ja digikokeilujen jalostamo. Hankkeessa tehdään myös yhteisiä opintomatkoja. Tavoitteena on että eri toimenpiteet tavoittavat noin 100 yritystä hankkeen aikana ja osalle näistä tehdään digitaalisuuden kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on myös että digikokeilujen jalostamo synnyttää useita kokeiluja, joissa hyödynnetään vahvasti teknologiaa ja digitaalisuutta. Erityisesti tavoitteena on useiden toimijoiden väliset yhteiset digikokeilut. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään vahvasti uusia digitaalisia toimintatapoja ja välineitä. Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu on 10/2018-12/2019. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen projektipäällikkö. Lisäksi toimenpiteitä toteutetaan ostopalveluina. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 236,00.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76764

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

28.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt