Projekt
Utvecklingsprojekt - 93652

Digitalisaatio maatilan arjessa, liiketoiminnan osaamisen kehittäminen digitalisaation avulla

ProAgria Keskusten Liitto ry

01.03.2019 - 20.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite on maatilojen liiketoimintaedellytysten (suunnittelu, budjetointi, ennakointi & seuranta) kehittäminen rakentamalla ja pilotoimalla digitaalisia ratkaisuja yhdessä viljelijöiden kanssa. Hankkeessa on määritelty 3 työpakettia tavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen työpaketit ovat: 1. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten tarpeiden syventäminen ja ratkaisujen löytäminen maatilaympäristössä 2. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttökokeilujen suunnitteleminen ja pilotointi maatilaympäristöissä. Tässä kohdassa pyritään löytämään myös toimivat ratkaisut tietovirtojen yhdistämiseksi. 3. Liiketoimintaosaamiseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönotto ja hyötyjen varmistaminen. Hankkeen toteutustavat ovat mm. digikävelyitä, työpajoja, käyttökokeiluja ja käyttöönottoa. Tietoa haetaan myös kohdetyhmäanalyysien ja benchmark-vertailujen kautta. Digitalisaatio maatilan arjessa- hanke on suunniteltu vastaamaan useissa yhteyksissä tunnistettuihin tarpeisiin. Hankkeessa syvennetään Älykkäät Tietovarannot esiselvityksessä tunnistettuja tarpeita. Esiselvityksessä todettiin, että digitalisaation tuomien hyötyjen varmistamiseksi maatilataloudessa digitalisaation eteen on tehtävää työtä usealla rintamalla saman aikaisesti. Tässä hankkeessa keskitytään yhteen rintamaan, digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen maatilan arjessa. Hanketta varten olemme haastatelleet hankealueen viljelijöitä hankkeen tarpeellisuudesta ja digitaalisista kehitystarpeista, liiketoiminnan osaamisen kehittäminen digitalisaation avulla on tunnistettu keskeiseksi tarpeeksi. Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ja keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat hankealueiden maatilayrittäjät. Hankkeessa suunniteltuja ja pilotoituja digitaalisia ratkaisuja on mahdollista ottaa käyttöön laajasti. Hankkeen aikana olemassa oleva yhteistyöverkosto laajenee. Hyvä yhteistyöverkosto on voimavara digitalisaatiossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93652

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

20.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner