Hanke
Utvecklingsprojekt - 75672

#digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hanke

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2018 - 30.03.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun yritykset haluaisivat hyödyntää digitaalisuutta, mutta kaikilla ei ole siihen yhtäläisiä mahdollisuuksia. Suomalaisten pk-yritysten osaaminen verkkosivuihin ja digimarkkinointiin liittyen on huolestuttava. Ainoastaan 14 % suomalaisista pk-yrityksistä tavoittelee asiakkaita aktiivisesti verkossa ja 35 % pk-yrityksistä ei ole verkossa lainkaan. Asiakkaiden tiedonhankinta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sillä on merkittävä vaikutus ostopäätöksiin. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuudella on selvä yhteys yritysten liiketoiminnan kasvuun. Silti suurin osa pk-yrityksistä ei osaa hyödyntää tätä kysyntää. Useilla yrityksillä ei ole myöskään käsitystä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota heidän liiketoimintaansa. Lahden ammattikorkeakoulun koulutushanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014¿2020 strategiseen tavoitteeseen tukea maaseudun elinvoimaisuutta yrittäjyyden sekä yritysverkostojen edistämisen kautta. Hankkeen tavoite on edistää maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luoda edellytykset niiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Hankkeella tavoitellaan maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua sekä uusien yritysverkostojen muodostumista. Lisäksi tavoitteena on löytää aihioita yritysryhmähankkeille, joiden kautta osa digitaalisen markkinoinnin teemoista viedään käytäntöön yritysryhmissä. Hankkeessa suunnitellaan Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille suunnattu digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli, joka järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana alueellisesti lähellä yrittäjiä. Koulutukset koostuvat kaikille avoimista tietoiskuista sekä pienemmälle ryhmälle järjestettävästä käytännönläheisestä valmennusohjelmasta, johon haetaan osallistujia avoimen haun kautta. Viestimällä koulutuksen avulla toimintaansa kehittäneistä yrityksistä pyritään vaikuttamaan myös laajemmin yritysten innokkuuteen hyödyntää digitaalista markkinointia toiminnassaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75672

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

30.03.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt