Projekt
Utvecklingsprojekt - 75672

#digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hanke

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2018 - 14.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun yritykset haluaisivat hyödyntää digitaalisuutta, mutta kaikilla ei ole siihen yhtäläisiä mahdollisuuksia. Suomalaisten pk-yritysten osaaminen verkkosivuihin ja digimarkkinointiin liittyen on huolestuttava. Ainoastaan 14 % suomalaisista pk-yrityksistä tavoittelee asiakkaita aktiivisesti verkossa ja 35 % pk-yrityksistä ei ole verkossa lainkaan. Asiakkaiden tiedonhankinta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sillä on merkittävä vaikutus ostopäätöksiin. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuudella on selvä yhteys yritysten liiketoiminnan kasvuun. Silti suurin osa pk-yrityksistä ei osaa hyödyntää tätä kysyntää. Useilla yrityksillä ei ole myöskään käsitystä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota heidän liiketoimintaansa. Lahden ammattikorkeakoulun koulutushanke vastaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014¿2020 strategiseen tavoitteeseen tukea maaseudun elinvoimaisuutta yrittäjyyden sekä yritysverkostojen edistämisen kautta. Hankkeen tavoite on edistää maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luoda edellytykset niiden hyödyntämisen jatkuvuudelle. Hankkeella tavoitellaan maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua sekä uusien yritysverkostojen muodostumista. Lisäksi tavoitteena on löytää aihioita yritysryhmähankkeille, joiden kautta osa digitaalisen markkinoinnin teemoista viedään käytäntöön yritysryhmissä. Hankkeessa suunnitellaan Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille suunnattu digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli, joka järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana alueellisesti lähellä yrittäjiä. Koulutukset koostuvat kaikille avoimista tietoiskuista sekä pienemmälle ryhmälle järjestettävästä käytännönläheisestä valmennusohjelmasta, johon haetaan osallistujia avoimen haun kautta. Viestimällä koulutuksen avulla toimintaansa kehittäneistä yrityksistä pyritään vaikuttamaan myös laajemmin yritysten innokkuuteen hyödyntää digitaalista markkinointia toiminnassaan.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75672

Startdatum

01.09.2018

Slutdatum

14.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som inte riktar sig till en viss bransch eller aktörsgrupp (90 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner