Projekt
Utvecklingsprojekt - 101918

DigiTomkku: Big data ¿testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Österbottens svenska producentförbund r.f.

31.07.2019 - 27.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digitomkku-hankkeen päätavoitteena on (1) testipeteihin perustuvan ja monialaisen verkoston hoitaman Big Data kokeilu- ja oppimisalustan luominen ja sisäänajo tomaatin, kurkun ja paprikan tuotannossa. Hankkeen osia ovat anturiverkot kasvihuoneissa, tiedonsiirto, datan hallinta, data-analyysi ja tiedon käyttötavat päätöksenteossa. Tuotettu rakenne ja kokemus sen käytöstä ovat pohjana kasvihuone- ja säätötekniikkayritysten kaupalliselle, verkostoa hyödyntävälle liiketoiminnalle. Lisäksi hanke tuottaa tietoa (2) kasvihuoneolosuhteiden sisäisen vaihtelun merkityksestä ja hallittavuudesta sekä (3) kasvien fysiologisen tilan suoran mittaamisen käyttökelpoisuudesta kastelun ohjauksessa. Kastelua tarkentamalla pyritään lopputuotteiden parempaan laatuun ja määrään. Testipetien ympärille luotavan yhteisoppivan verkoston keskiössä ovat neljän kasvihuoneyrityksen testipedit, niistä kerätystä datasta muodostettavat testitietokannat ja niiden analyysit. Tulokset visualisoidaan sellaiseen muotoon, että yhteinen oppiminen tulee mahdolliseksi ja Big Data-menetelmät ja periaatteet tutuksi verkostolle. Testitietokantojen linkittämisen edellytykset selvitetään hankkeessa ja tehdään mahdollisen laajentamisen tavoiteasetanta. Tavoitteeksi voi tulla esimerkiksi kasvihuoneyritysten rajat ylittävä koneoppiminen tärkeiksi tunnistettujen muuttujien osalta. Rajoitetumpia tavoitteita voivat olla lajiketestausdatojen kerääminen eri yrityksistä ja analysointi silloin, kun yritykset tekevät tuotekehitystyötä yhdessä. Testitietokanta voi yksinkertaistaa myös kaupallisilla viljelmillä tehtävän tuotannollisen tutkimuksen datankeruuta ja analysointia. Testitietokanta ja sen päällä operoiva käyttöliittymä muodostavat oppimisalustan prototyypin tai alkusolun, jota voidaan myöhemmin laajentaa. Tavoitteena on prototyypin avulla herättää puutarha-alalla keskustelu yhteisen oppimis- ja tiedonvaihtoalustan tarpeellisuudesta ja sisällöstä jatkotoimenpiteitä varten.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101918

Startdatum

31.07.2019

Slutdatum

27.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.1 Produktionsområdesspecifika producentgrupper inom jordbruket, EIP

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Landsbygdens innovationsgrupp, EIP

Projektkaraktär

Landsbygdens innovationsgrupp

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner