Projekt
Utvecklingsprojekt - 107472

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2019 - 31.10.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Digityökaluilla tulosta! Uuraisten yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten digiosaamista ja digitaalisten työkalujen hyödyntämistä liiketoiminnan tuloksellisessa kehittämisessä. Tavoitteena on, että kukin yritys ottaa haltuunsa joko yritystoiminnalleen tarpeellisia uusia digityökaluja ja/tai parantaa taitojaan jo käytössä olevien digityökalujensa osalta. Tarpeet liittyvät pitkälti digitaaliseen markkinointiin ja viestintään (myös sosiaalinen media), verkkosivujen kehittämiseen, hakukoneoptimointiin, pilvipalveluiden hyödyntämiseen sekä varaus-, tilaus-, tuntiraportointi- ja kalenterityökaluihin. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on myös syventää mukana olevien uuraislaisten yritysten yhteistyötä. Tavoitteena on, että hankkeen myötä yrityksillä on hyvät valmiudet käyttää tarvitsemiaan digitaalisia työkaluja itsenäisesti liiketoimintansa prosesseissa. Lisäksi yritykset ovat oppineet hakemaan tietoa ja omaksumaan sekä hyödyntämään uusia digityökaluja. Yrittäjien verkkonäkyvyys on kehittynyt ja monipuolistunut, ja verkoston yhteistyö toimii. Yritysryhmässä mukana olevien yritysten digitaalisten työkalujen tarpeista tehdään tarkempi analyysi, jonka myötä vahvistetaan yhteiset ja yrityskohtaiset osaamisen kehittämistarpeet. Niiden pohjalta suunnitellaan projektin kestoajalle (12 kk) eri toimenpiteitä. Yrittäjien osaamista digitaalisten työkalujen käyttöön lisätään Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden fasilitoimilla yritysryhmän yhteisillä koulutustyöpajoilla ja yrityskohtaisella ohjauksella. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2019-31.10.2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

107472

Startdatum

01.11.2019

Slutdatum

31.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner