Projekt
Utvecklingsprojekt - 56575

Digityökalut pk-yritysten hyötykäyttöön! Hankasalmen yrittäjien yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2017 - 31.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Digityökalut pk-yritysten hyötykäyttöön! Hankasalmen yrittäjien yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien yritysten osaamista digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä. Yrityksille tehdään kartoitus, jolla selvitetään yritysten yhteisiä tarpeita ja yrityskohtaisia tarpeita. Tavoitteena on, että kukin yritys ottaa haltuunsa yritystoiminnalleen tarpeellisia työkaluja. Tarpeet liittyvät pitkälti digitaaliseen markkinointiin (myös sosiaalinen media), verkkosivujen kehittämiseen, verkkokauppaan, hakukoneoptimointiin, digitaaliseen viestintään, taloushallinnon työkalujen hyödyntämiseen, pilvipalveluiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, tietoturvaan sekä asiakkuuksien hallintaan. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa hankasalmelaisten yritysten yhteistä verkkonäkyvyyttä ideoimalla Hankasalmen yrittäjäbrändin viestintää, linkittämällä yritysten tarjoomaa keskenään ja tehostamalla hakukoneoptimointia verkkosivustoilla. Tavoitteena on, että hankkeen aikana ja päätyttyä yrityksillä on hyvät valmiudet käyttää itsenäisesti tarvitsemiaan digitaalisia työkaluja liiketoimintansa prosesseissa. Lisäksi yritykset ovat oppineet hakemaan tietoa ja omaksumaan digityökalujen hyödyntämistä. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2017-31.8.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

56575

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

31.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner