Projekt
Utvecklingsprojekt - 157389

Digiviestintä haltuun

Kuudestaan ry

28.02.2021 - 29.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on helpottaa Kuudestaan alueen toimijoiden digiviestinnän kehittämistä ja tukea heitä uusien viestintäkanavien ja –menetelmien käyttöönotossa. Lisäksi tavoitteena on tuoda esille uusia viestintämenetelmiä ja mahdollisuuksia. Näin toimijoilla on mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyhmiä ja saada nykyisiä kiinni muuttuneessa toimintaympäristössä. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa ja työpajoissa osallistujat pääsevät käytännönläheisesti ja konkreettisesti suunnittelemaan omista tarpeista lähtöisin olevaa digiviestintää sekä kartoittamaan uusia mahdollisia viestinnän muotoja. Kynnystä tarttua uusiin viestinnän menetelmiin madalletaan perehdyttämällä osallistujia ohjelmien ja sovellusten käyttöön sekä esiintymiseen. Työpajojen vetäjiksi valitaan ammattitaitoisia toimijoita. Hankkeella tuotetaan vaikuttavan viestinnän malli, jota eri hankkeet voivat hyödyntää tulevaisuudessa. Hankkeen tuloksena aiempaa laajempi joukko on hankkeiden tavoitettavissa erottuvalla ja kiinnostavalla tavalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

157389

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

29.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner