Projekt
Utvecklingsprojekt - 258792

Dio-hanke

Härmänmaan 4H-yhdistys ry

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen ydintehtävänä on kehittää kauhavalaisten lasten ja nuorten digitaitoja ja osaamista toiminnallisin keinoin, sekä löytää iloa tekemällä oppimisesta. Hanke tukee lasten ja nuorten mediakasvatusta opettamalla heitä käyttämään digitaalisia medioita turvallisesti ja vastuullisesti. Hankkeen tavoitteena on, että lapset ja nuoret oppivat kädentaitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös digitaalisessa maailmassa, ja, että he oppivat käyttämään digitaalisia medioita ja sosiaalista mediaa luovasti ja innovatiivisesti. Lisäksi hanke kannustaa lapsia ja nuoria yrittäjyyteen. Dio -hanke järjestää työpajoja, joissa lapset ja nuoret oppivat digitaitoja tekemällä, esimerkiksi koodausta, videotuotantoa tai 3D-tulostusta, sekä tapahtumia joissa lapset ja nuoret voivat esitellä kädentaitojaan ja yrittäjyystaitojaan. Lasten ja nuorten mediakasvatusta tuetaan järjestämällä myös vanhemmille koulutuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudulla asuvien lasten, nuorten ja perheiden valmiuksia asua maaseutumaisissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa. Digitaidot auttavat lapsia ja nuoria menestymään elämässä. Hankkeen opastuksella ja monipuolisella toiminnalla tuetaan psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sekä edistetään maaseudun digitalisaatiota.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258792

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner