Projekt
Investeringsprojekt - 268100

Discgolfbana i Hammarland

Hammarlands Idrottsklubb rf

- 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hammarlands Idrottsklubb rf ansöker om stöd för att anlägga en discgolfbana i Hammarland. Projektet syftar till att anlägga en discgolfbana som främst berör Hammarlands församlings mark, beteckning 76-418-1-4 dock berörs även några andra markägare berörs men i mindre skala. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med lokala företag och volontärer. Planering, design och installation av banan kommer att utföras av kunniga personer inom discgolf samt lokala entreprenörer för att säkerställa en högkvalitativ och säker bana. Målgrupp: Projektets nyttotagare inkluderar invånare och besökare i Hammarland samt närliggande områden. Målgruppen kommer att nås och involveras genom marknadsföring, samarbeten med lokala företag och organisationer, samt genom att arrangera invigningsevenemang och aktiviteter på banan. Projektets mål är att anlägga en discgolfbana som blir en tillgänglig och populär fritidsaktivitet för Hammarlands invånare och besökare. Banan ska även lämpa sig för proffstävlingar och bli en av Ålands huvudbanor inom discgolf men kommer också att anpassas till nöjesspelare och barnfamiljer genom att erbjuda alternativ bansträckning. Uppföljning av resultaten kommer att ske genom att regelbundet samla in feedback från användare, samt genom att mäta deltagande och användning av banan över tid. Projektet förväntas resultera i en välplanerad och säker discgolfbana som lockar både boende och besökare att delta i en hälsosam fritidsaktivitet. Eftersom banan kommer att vara anpassad för såväl proffs som nöjesspelare och barnfamiljer genom att erbjuda alternativ bansträckning med kortare hål ser vi att banan kan bli en populär aktivitet för de flesta åldersgrupper och nivåer. Potentiella framtida kringeffekter inkluderar stärkt gemenskap, ökad fysisk aktivitet och välmående, samt möjligheter att arrangera tävlingar och evenemang på banan.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Projektnummer

268100

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Typ av åtgärd

Utvecklingsstöd

Åtgärdens specifierare

Utvecklingsstöd (allmännyttig investering)

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner