Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 286077

Dragmaskin, hydraulaggregat och livflotte

Fm:a RS Fisk & Redskap

19.03.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Inköp av specialtillverkad dragmaskin med bredare matta (lämplig att ta upp ryssjor med) med tillhörande elstartat hydraulaggregat, en fyra personers livflotte samt diverse omändringsarbeten i fiskebåten FIN-32046-V för fastsättning av utrustningen

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

286077

Startdatum

19.03.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner